Khu nhà ở Trung Quân được cấp phép môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có quyết định số 172: /GPMT-STNMT cấp phép ngày 20/12/2023 cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân trụ sở tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án khu nhà ở Trung Quân tại khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nội dung được cấp phép môi trường và yêu cầu bảo vệ môi trường kèm theo là: được phép xả nước thải ra môi trường, được phép xả khí thải ra môi trường, đảm bảo giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung; quản lý chất thải; phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp giấy phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý nước thải, khí thải bảo đảm nước thải, khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm không đạt yêu cầu cho phép.

Được biết, khu nhà ở Trung Quân thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II theo quy định của luật Bảo vệ môi trường. Dự án có tổng diện tích đất 80.803,3 m2 và quy mô 509 căn, dân số khoảng 1.650 người, 01 trường mầm non, dân cư dự kiến khoảng 310 người.

Giấy phép môi trường dự án khu nhà ở Trung Quân

 

Nguồn: KimOanhGroup.vn